Znanstveni članek: Raziskovalna dinamika na področju diskriminacije v Sloveniji: uveljavljanje intersekcionalne analize

Pri Časopisu za kritiko znanosti je izšel prvi znanstveni članek iz pričujočega projekta. Na osnovi zbranih podatkov (state of the art) smo opravili metaanalizo empiričnih raziskav o (intersekcijski) diskriminaciji v Sloveniji in mednarodnem prostoru ter rezultate objavili v obliki znanstvenega članka v ČKZ. V članku smo predstavili pregled opravljenih raziskav s področja diskriminacije v slovenskem prostoru med letoma 1991 in 2018, ki pokaže, da je raziskovanje diskriminacije najpogosteje osredinjeno na enodimenzionalno izkušnjo diskriminacije. Doslej sta bili v Sloveniji opravljeni samo dve empirični študiji, ki neposredno obravnavata intersekcijski pristop k diskriminaciji. To pa ne pomeni, da se z intersekcionalnostjo ne ukvarjajo oziroma je ne obravnavajo druge študije. Nasprotno, že v 90. letih zasledimo raziskave, ki so opozarjale na součinkovanje več osebnih okoliščin na položaj posameznika oziroma posameznice ter na nove družbene realnosti, ki nastajajo na teh presečiščih in s katerimi se srečujejo diskriminirani posamezniki in posameznice.

Učakar, Tjaša, Fabijan, Emanuela, Smrdelj, Rok, Ješe Perković, Ana. Raziskovalna dinamika na področju diskriminacije v Sloveniji: uveljavljanje intersekcionalne analizeČasopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2019, letn. 47, [št.] 275, str. 129-159. [COBISS.SI-ID 69633378]

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.