Kategorija: Projektna skupina

Asist. Rok Smrdelj

Rok Smrdelj (1992) je asistent in raziskovalec na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Področja njegovega zanimanja so sociologija medijev in komuniciranja, sociologija migracij in sociologija kulture. Na isti fakulteti je diplomiral...

dr. Roman Kuhar, vodja projekta

 Vodja projekta je red. prof. dr. Roman Kuhar. Prof. dr. Roman Kuhar, rojen junija 1973, je doktor socioloških znanosti. Na Fakulteti za družbene vede je diplomiral novembra 1998. Na isti fakulteti je magistriral aprila...

dr. Mojca Pajnik

dr. Mojca Pajnik je izredna profesorica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer poučuje na študijskih programih s področja komuniciranja in medijev, in znanstvena svetnica na Mirovnem inštitutu. Doktorirala je leta 2005 s...

dr. Milica Antić Gaber

Red. prof. dr. Milica Antić Gaber (1958), sociologinja; zaposlena na Oddelku za sociologijo FF UL, od leta 1992 kot mlada raziskovalka in od leta 1998 kot predavateljica predmetov Obča sociologija, Sociologije spola, Sociologija vsakdanjega življenja na...

dr. Anja Zalta

Doc. dr. Anja Zalta (1973), sociologinja religije, etnologinja in kulturna antropologinja; od leta 2010 predava na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predmete s področja sociologije religije. Njeni raziskovalni interesi so: sociologija...

dr. Damjan Mandelc

Izr. prof. dr. Damjan Mandelc (1977), sociolog kulture in filozof, od leta 2003 zaposlen na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot raziskovalec in pedagog. Predava predmete s področja sociologije naroda in...

dr. Iztok Šori

Iztok Šori, doktor socioloških znanosti (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2012), je raziskovalec na Mirovnem inštitutu. Zanimajo ga zlasti presečišča spola, migracij in dela, ki jih raziskuje znotraj različnih družbenih polj (seksualno delo, politika,...

dr. Ana Ješe Perković

Ana Ješe Perković (1979) je docentka raziskovalka na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z evropskimi in balkanskimi študijami s področja politične sociologije. Zanima...

dr. Jasna Podreka

Dr. Jasna Podreka je bila od leta 2009 do leta 2013 na Oddelku za Sociologijo, Filozofske fakultete v Ljubljani, zaposlena kot mlada raziskovalka, trenutno pa na istem oddelku deluje kot asistentka in raziskovalka. Na Oddelku...

dr. Marinko Banjac

Marinko Banjac je docent na katedri za teoretsko analitsko politologijo Fakultete za družbene vede. Njegova raziskovalna področja so politične teorije, teorije državljanstva, demokracije in področje državljanske vzgoje. Prav tako se ukvarja z mladinskimi politikami...