Označeno: rezultati

Tretji sestanek projektne skupine

Projektna skupina se je sestala na tretjem sestanku, ki je bil posvečen drugemu delovnemu sklopu “Pregled stanja – primerjalna analiza teoretskih pristopov k vprašanju diskriminacije, družbenega izključevanja in modelov intersekcijske analize”. Izpolnili smo večino delovnih...