Struktura projekta

Projekt je razdeljen v 6 povezanih delovnih sklopov. V središče je postavljena široko zastavljena empirična baza (delovni sklop 3), okrog nje pa je zastavljenih še 5 delovnih sklopov, ki obsegajo kabinetno primerjalno analizo teorij diskriminacije in modelov intersekcijske analize na eni strani, na drugi strani pa poglobljeno intersekcijsko analizo rezultatov, pridobljenih v empiričnem delovnem sklopu, ter aplikacijo teh rezultatov na širši kontekst državljanstva v pogojih evropeizacije in globalizacije. Prvi in zadnji delovni sklop (vodenje projekta in diseminacija) objemata vse projektne vsebine in skrbita za učinkovito vodenje in prenos pridobljenih rezultatov v širšo zainteresirano javnost.

SEZNAM DELOVNIH SKLOPOV
DS1: Vodenje projekta
DS2: Pregled stanja: primerjalna analiza teoretskih pristopov k vprašanju diskriminacije, družbenega izključevanja in modelov intersekcijske analize
DS3: Empirična raziskava

  • Strukturna intersekcija
  • Politična intersekcija
  • Intersekcija reprezentacij

DS4: Intersekcijska analiza podatkov
DS5: Aplikacija rezultatov analize na širši kontekst državljanstva, demokracije in pripadanja v pogojih evropeizacije in globalizacije
DS6: Diseminacija